El Conveni Pallaresa es va crear per les Societats de Pescadors de Rialp, Sort, Soriguera, Gerri de la Sal, la Pobla de Segur i Tremp, per a dur a terme una gestió conjunta, amb l'objectiu principal de recuperar la truita autòctona, malmesa per les riuades dels anys 90 principalment, aplicant una gestió racional que feu compatible la recuperació de la truita amb la pesca esportiva, oferint al pescador 40 km de riu dividits en dues modalitats de cotos pescables:

Captura (C), on es permeten tots els esquers establerts en l'ordre de pesca, amb un cupo de 6 truites de més de 21 cm, i

Recuperació (R) on només es pesca amb mosca i buldó, amb un cupo de 3 truites de més de 30 cm. Cada coto C i R, està format per 5 trams d'uns 4 km que roten a raó de 2 km anuals. Cada permís de pesca és vàlid per a tots els trams que constitueixen el coto en cadascuna de les dues modalitats (C o R)

d

ca